Kolik to bude stát

Každý měsíc se hradí příspěvek na chod klubu.
Cena zahrnuje program, materiál, přidružené členství pro dítě a úrazové pojištění po dobu programu.

Výše měsíční platby dle docházky pro rok 2024/2025

3 dny v týdnu: 4 900 Kč
2 dny v týdnu: 3 800 Kč
1 den v týdnu: 2 200 Kč

Sleva na druhé (a každé další) přihlášené dítě: 10%

Měsíční platba je fixní platbou na celý měsíc. Nepřítomností dítěte nevzniká nárok na vrácení poměrné částky za den (dny), kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu klubu (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů).

Členství

Přijetím dítěte vzniká dítěti přidružené členství v SHM na dobu 1 roku. Členství zahrnuje po dobu své platnosti úrazové pojištění v Dešťovce a na všech ostatních akcí pořádaných klubem.

Je potřeba, aby se alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte stal řádným členem SHM, nejpozději v den zahájení docházky v příslušném školním roce a měl k tomuto dni uhrazený členský příspěvek ve výši 500 Kč/rok. Vyplníte tedy jednu přihlášku pro dítě a druhou přihlášku pro jednoho z rodičů.

Přijetí je podmíněno schválením přihlášky SHM klubem a úhradou členského příspěvku. 

Máte otázky?

Napište nám na e-mail [email protected]. Do zprávy prosím připojte i své telefonní číslo.