SHM Klub Neveklov

Neformální lesní školka, příměstské tábory, kroužky a besedy, komunitní fungování – to je komunitní spolek SHM Neveklov.

Výroční sněm spolku

Letošní sněm SHM Klubu Neveklov se bude konat v úterý 18. 6. 2024 od 17:30 v zázemí klubu. Zváni jsou všichni řádní členové spolku. Přijďte v hojném počtu, abychom byly usnášeníschopní.

Nemůžete-li se zúčastnit, předejte prosím před začátkem sněmu svou plnou moc osobě, která vás bude na sněmu zastupovat. Děkujeme.


POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA TÁBORY!

V červenci budou probíhat oblíbené příměstké tábory. Letos se děti mohou vydat Do pravěku za hlínou a uměním, prověřit své kulinářksé dovednosti jako Kuchtíci a rozvíjet svou kreativitu na Tvořivém táboře.

POZOR! Tábor Do pravěku je již plně obsazen. Přijímáme náhradníky.

Vaše ohlasy

V Dešťovce se mi líbilo, že jsme si hodně času hráli na zahradě.

Když někdo nechtěl kreslit, tak mohl dělat něco jiného. Cítil jsem se svobodně a pořád se tam rád vracím.

Daniel Krampl 11 let

Naši Partneři a podporovatelé

Buďte nám nablízku

Chcete dostávat zprávy o připravovaných akcích? Vypňte své údaje a odešlete.